Artikel: Interactie van goede kwaliteit

Leerkrachten die complexe taal gebruiken en kleuters zelf veel aan het woord laten, geven kinderen daarmee een bijvende voorsprong in de taalontwikkeling. Maar niet alleen de complexiteit is van belang; het is daarnaast curciaal dat je als lerkracht aansluit op het begripsniveau van het kind.

Lees meer hierover in het artikel 'Interactie van goede kwaliteit' in de Sardes publicatie 'Groot onderzoek naar het kleine kind'.

Details

  • Auteurs: Karin Westerbeek
  • Artikel uit de Sardes publicatie Groot onderzoek naar het kleine kind