Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?

Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?

We zijn in Nederland nu zo'n veertig tot vijftig jaar bezig met gelijkekansenbeleid. Sjak Rutten reflecteert op de bereikte resultaten en de toekomstige uitdagingen.

In zijn essay gaat hij in op de vraag of gelijkekansenbeleid in het onderwijs nog wel nodig is. Om de ontwikkelingen tussen eind jaren zestig en nu te beschrijven, onderscheidt hij vijf perioden en markeert hij de accentverschillen en de overgangen in het beleid. Op de vraag of gelijke kansen zijn bereikt, is geen eenduidig antwoord te geven. Er lijkt sprake te zijn van een verlegging van de aandacht van de achterstandsgroepen naar de ontwikkeling van talenten en het bevorderen van excellentie. Het is echter nodig om in alle leerlingen te investeren en alle talenten te ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent dit volhouden van de inspanning om de prestaties aan de onderkant te stimuleren, meer ruimte voor excellentie aan de bovenkant en vooral goed onderwijs voor de middengroep.

Details

  • Auteurs: Sjak Rutten
  • Sardes, 2013, 32 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)