Creativiteit is hard werken

In het boek ‘Creativiteit is hard werken’ wordt teruggeblikt op vier jaar praktijkgericht onderzoek naar binnen- en buitenschoolse kunsteducatie voor kinderen en jongeren.
Het boek is bedoeld voor professionals in de kunsteducatie. Het verheldert het begrip creativiteit en biedt inzicht in de manier waarop creativiteit gestimuleerd kan worden bij kinderen en jongeren. Aan de orde komen vragen als: op welke manier kunnen docenten proberen creativiteit te bevorderen? Hoe kun je creativiteit inbouwen in werkvormen in het voortgezet onderwijs? Kunnen schrijfoefeningen helpen? Kan een computer helpen bij het leren bespelen van een instrument? Hoe beoordeel je als docent creativiteit?

‘Creativiteit is hard werken’ is opgedeeld in drie delen: het eerste deel bevat artikelen over onderzoek naar kunsteducatie in het primair onderwijs. Deel twee focust op het voortgezet onderwijs. In deel drie komt het hoger kunstonderwijs aan bod. Het boek bevat elf artikelen van auteurs die een belangrijke rol hebben gespeeld in het onderzoek van het lectoraat kunsteducatie van HKU.

‘Creativiteit is hard werken’ is te verkrijgen via lectoraatkunsteducatie@hku.nl.

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen (red.)

Meer weten?