Bekostigingsarrangement onderwijsachterstandenbeleid

Bekostigingsarrangement onderwijsachterstandenbeleid

In opdracht van OCW heeft Sardes in samenwerking met SEOR/EUR en de CED Groep onderzoek verricht naar een nieuw bekostigingsarrangement voor het onderwijsachterstandenbeleid. Diverse bekostigingsmodellen zijn uitgewerkt, beoordeeld aan de hand van een afwegingskader en financieel doorgerekend op herverdeeleffecten. Het rapport is op 24 april 2013 met een brief aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief wordt op basis van het onderzoek voorgesteld om de regeling toekenning achterstandsmiddelen aan te passen vanwege het risico op oneigenlijk gebruik en misbruik van middelen en de administratieve lasten van basisscholen en besturen.

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma, Sandra Beekhoven; m.m.v Kees Zandvliet (SEOR)
  • Sardes, 2013, 100 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?