In 2017 vierde Sardes haar 25-jarig jubileum.

In de afgelopen jaren heeft Sardes zich ingezet voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, met als belangrijke pijlers 'gelijke kansen', 'passend onderwijs', 'ouderbetrokkenheid' en 'taal & lezen'.

Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

Bekijk de folder voor de hoogtepunten en Jubileum-bijeenkomsten van Sardes. 

Maak kennis met 25 jaar Sardes in 3 minuten:

 

Voor meer informatie
en bestellen klikt u hier.

In het kader van haar 25-jarig jubileum lanceerde Sardes op 18 mei het jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele anderen beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Naast de bijdragen vanuit een overkoepelend - sociologisch perspectief komen ook specifieke aspecten naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.