Bijeenkomst Doorgaande lijn

Dinsdag 18 juni

Gemeenten en schoolbesturen krijgen beiden financiën voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De intensieve lijn van begeleiding van doelgroepkinderen en ouders in de voorschoolse periode vraagt om goede aansluiting op de vroegschoolse tijd. Weet jij als gemeente wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding? Hebben jullie goede afspraken over een doorgaande lijn? 

 

Programma Themabijeenkomst Doorgaande lijn

Samenwerken aan een doorgaande lijn is het gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.

Afgelopen periode is de ontwikkeling van de vroegschoolse educatie achtergebleven op de voorschoolse ontwikkelingen. Pre-cool onderzoek brengt deze tegenvallende resultaten in beeld. De gemeenten investeren fors in de voorschoolse periode. De inspanningen van schoolbesturen zijn niet altijd helder. Schoolbesturen laten veelal de uitvoering van vroegschoolse educatie over aan de scholen zelf. De doorstroom van kinderen van de voorschoolse periode naar de vroegschoolse periode is niet overal in beeld gebracht. Mogelijkheden om aan een effectieve educatieve doorgaande lijn te werken zijn er legio. Bijvoorbeeld de uitvoering van een vroegschools programma, ouderbetrokkenheid, taalactiviteiten, een doorlopend kindvolgsysteem en gezamenlijke scholing. Wanneer gemeenten en schoolbesturen samen optrekken en budgetten bij elkaar leggen, kan er meer bereikt worden.

In deze themabijeenkomst gaan we nader in op de vragen: Hoe ga je gezamenlijk aan de slag met een doorgaande educatieve lijn van voor- naar vroegschools. Hoe hou je als gemeente zicht op de inzet van scholen, waardoor het onderwijsachterstandenbeleid een verantwoordelijkheid is van beide partijen. 

Heeft u inhoudelijke vragen over de bijeenkomst: Anja de Rooij (a.derooij@cedgroep.nl) of Heleen Versteegen (h.versteegen@sardes.nl)  

 

Voor wie?

Een verdiepende ochtend voor gemeenteambtenaren. 

 

Aanmelding en kosten

Wij bieden deze bijeenkomst aan vanuit het ondersteuningstraject GOAB 

Meld u zich onder vermelding van uw naam, gemeente (en emailadres) aan bij: secretariaat@sardes.nl. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma en de locatie.

 

Datum en locatie

Dinsdag 18 juni van 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: in Utrecht (precieze locatie wordt nader bekend gemaakt)