Burgerschap

De Onderwijsraad, het ministerie, maar ook het Platform 2032 hebben gewezen op het belang van burgerschap. We zien het elke dag om ons heen: kunnen we overweg met diversiteit? Kunnen we conflicten goed oplossen? Weten we hoe de democratie werkt?

‘Burgerschap, dat doen we toch al?’ is een veelgehoorde reactie. En dat klopt ook: scholen hebben vaak al allerlei activiteiten op het gebied van burgerschap. Er is een inzamelingsactie voor een goed doel, er is schooltelevisie, er is aandacht voor levensbeschouwing, een klassenvergadering, er is een discussie in de klas over een actueel onderwerp, er is aandacht voor 4 en 5 mei, etc. Toch blijkt het ontwikkelen van een visie en aanpak op school een hele klus .

Sinds 2006 zijn actief burgerschap en sociale integratie verplichte onderwerpen in het onderwijs. Aan scholen wordt gevraagd hier zelf vorm aan te geven, want er is een versnipperd aanbod van methoden. Er is wel een toezichtskader van de inspectie. Het is belangrijk dat scholen zelf doelen formuleren en vervolgens activiteiten benoemen en een doorgaande lijn maken (en verantwoording kunnen afleggen).

Burgerschap raakt veel onderdelen van het onderwijs: de pedagogiek, de omgangsvormen, de relatie met de buurt, en ook inhoudelijke onderdelen. Het gaat er om een beredeneerd aanbod te maken, passend bij de leerlingen in de school. De ene school zal daarom andere accenten kunnen kiezen dan de andere school. 

 

Onze diensten

Onderzoek, advies en scholing: Sardes biedt een toegankelijke werkwijze voor het ontwikkelen van burgerschap en integratie in de school. We kijken eerst naar wat de school al doet. Op basis van de ambities van de school, werken we vervolgens stapsgewijs van een gedragen idee naar doorgaande lijnen in de school. We gebruiken hierbij de werkwijze: ‘Burgerschap, dat doen we toch al?’. Dat kan op het niveau van het schoolbestuur, maar ook op het niveau van de individuele school. Scholen kunnen ook samen aan een dergelijk traject deelnemen. Ook een workshop op maat behoort tot de mogelijkheden.

 

Meer lezen?

Burgerschap! Dat doen we toch al? Een praktische werkwijze voor de basisschool.