Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (LKK)

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. LKK meet van 2017 t/m 2020 (en daarna tot en met 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang. LKK heeft het stokje overgenomen van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

Op www.monitorlkk.nl vindt u alle rapporten en veel interessante achtergrondinformatie over het onderzoek en de kinderopvang in Nederland. 

Rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 (met een mogelijke verlening tot en met 2025) de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij in totaal 288 kinderopvanglocaties: 93 groepen kinderdagopvang, 99 groepen kortdurende peuteropvang, 96 groepen voor buitenschoolse opvang en 137 gastoudergezinnen.

Details

  • Auteurs: Pauline Slot, Celeste Bekkering, Bodine Romijn & Paul Leseman (Universiteit Utrecht), IJsbrand Jepma & Paulien Muller (Sardes)

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht