Werken aan visie op mediaopvoeding in de kinderopvang

Werken aan visie op mediaopvoeding in de kinderopvang

De ontwikkeling van een eenduidige visie op media en (jonge) kinderen binnen de instelling is vooral belangrijk omdat het zorgt voor een richtinggevend kader. Aan de gang gaan met een visieop media betekent niet automatisch (meer) media op de groep. Integendeel. Een visie geeft richting aan beleid, maar ook aan de vervolgstappen die ondernomen worden en aan afspraken die met ouders gecommuniceerd worden: wel of geen media en waarom.

De directie/bestuur van een organisatie heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een visie, maar daarbij moeten ook locatiemanagers en (vertegenwoordigers) van ouders betrokken worden bij dit proces. Kind & Media ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een visie.

Meer informatie

 

Meer weten?