Algemene informatie over Kind & Media

Wat is Kind & Media

Kind & Media is een vervolg op Digidreumes en bestaat uit de Community Kind & Media voor getrainde professionals én inspiratiebijeenkomsten en trainingen voor professionals.

Over media en jonge kinderen bestaat veel discussie. Feit is dat jonge kinderen steeds vroeger in aanraking komen met verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt daardoor steeds belangrijker. Ook de kinderopvang heeft een belangrijke rol bij mediaopvoeding.

Sardes heeft de ambitie om het uitgebreide netwerk van ouders en professionals rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding. En om professionals werkzaam in de kinderopvang, scholen en gastouderbureaus te ondersteunen in het bewust omgaan met media. Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media op de groep, maar wel een bewust beleid met goede afspraken en professionals die weten wat ze doen en hoe. 

 

Van inspiratie tot visie en beleid

Kind & Media biedt trainingen en workshops aan waarin professionals leren hoe zij media bewust en in balans inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Lees meer over de bijeenkomsten voor bestuurders, pedagogisch medewerkersleerkrachten en gastouders.

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten die getraind worden ontvangen een officieel certificaat.

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten de trainingen van Kind & Media volgen?

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot Kind & Media trainer. Sardes werkt samen met gecertificeerde trainers. Klik hier voor een overzicht. Selecteert zelf een trainer. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de training.

Leerkrachten die de training Haal meer uit media met kleuterswillen volgen kunnen op de pagina met gecertificeerde trainers kijken welke trainers deze training in hun aanbod hebben opgenomen. Je kunt aan een geplande training deelnemen, maar trainingen kunnen uiteraard ook incompany worden gegeven.

 

Interne trainersopleiding Kind & Media

Het is mogelijk om interne trainers van kindcentra op te leiden tot trainer Kind & Media. Als je hiervoor kiest, word je 'interne trainer Kind & Media' en geef je de trainingen Haal meer uit media voor peuters en/of Haal meer uit media in de BSO aan je eigen collega´s.

Wil je meer weten over een traject op maat en het werken met interne trainers? Neem dan contact op met secretariaat@sardes.nl

 
Kind & Media voor gastouders

Wilt u op de hoogte gehouden worden, meld u zich vast aan bij secretariaat@sardes.nl

Wilt u meer informatie over inspiratiebijeenkomsten en trainingen van Kind & Media, neem dan contact op met een van onze experts.

Meer weten?