TINK-training voor pedagogisch medewerkers

TINK-training voor pedagogisch medewerkers

Met TINK verbeteren professionals in de kinderopvang, gastouderopvang en bso hun taal- en interactievaardigheden. De TINK-training, die we vanaf 2019 buiten de subsidieregeling van SZW aanbieden, bestaat uit een aantal bijeenkomsten van een dagdeel. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij hoeveel bijeenkomsten nodig zijn. Tussen de bijeenkomsten door voeren cursisten praktijkopdrachten uit en hebben zij besprekingen in hun team (in werktijd, op de werkvloer).

 

Resultaat van TINK

De cursist kan:

  • de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen
  • tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's
  • de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren 

 
Verbinding met de praktijk

In de bijeenkomsten werken we met casussen uit uw eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast gaat u individueel aan de slag aan de hand van:

  • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
  • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
  • videocoaching.

Met TINK leert u extra effectief omdat het werk op de groep altijd het uitgangspunt is. Echte situaties met kinderen en collega's staan centraal waardoor zowel taal- als interactievaardigheden geoefend kunnen worden. Dat is effectief (taal)leren met TINK!

 

De TINK-training voor pm'ers volgen?

Er is geen subsidiemogelijkheid meer om TINK te volgen. Wilt u toch van dit inspirerende trainingsaanbod gebruik maken, neem dan contact op met secretariaat@sardes.nl.Dan kunnen we samen met u naar de mogelijkheden kijken en een voorstel doen voor een mooi maatwerktraject.