TINK-training voor pedagogisch medewerkers

TINK-training voor pedagogisch medewerkers

Met TINK verbeteren professionals in de kinderopvang, gastouderopvang en BSO hun taal- en interactievaardigheden. Deze training is ook zeer geschikt voor pedagogisch medewerkers die in het kader van IKK babyspecialist zijn. Omdat interactie met baby’s speciale kennis en vaardigheden vragen ontwikkelden wij onlangs een TINK babyspecialisatie. Lees hier meer over de TINK babyspecialisatie. Eerder deden wij dat al voor gastouders en BSO.

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training verbeteren cursisten hun taal- en interactievaardigheden. De TINK-training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tussendoor voer je praktijkopdrachten uit en heb je besprekingen in je team (in werktijd, op de werkvloer).

Met TINK verbeter je:
- je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
- je eigen taalvaardigheid
- leren op de werkvloer van/met elkaar

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:
- actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
- kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
- en videocoaching.

Met TINK leer je extra effectief omdat het werk op de groep altijd het uitgangspunt is. Echte situaties met kinderen en collega's staan centraal waardoor zowel taal- als interactievaardigheden geoefend kunnen worden. Dat is effectief (taal)leren met TINK! Lees hier meer over leren en verbeteren in de praktijk met TINK.

Resultaat van TINK

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In je teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

De cursist kan:
- de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen
- tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's
- de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren

Tijdsinvestering

  • 8 bijeenkomsten x 3,5 uur = 28 uur (35 %)
  • 7 praktijkopdrachten x 4 uur = 28 uur (35 %) (deels in werktijd)
  • 8 teambijeenkomsten x 2 = 16 uur (20 %) (deels in werktijd)
  • Lezen reader = 4 uur (5%)
  • Afsluitende praktijkopdracht = 4 uur (5%)
    Totaal: 80 uur.

Aanmelden voor cursisten

Bent u pedagogisch medewerker en heeft u interesse in de training? Hier vindt u een lijst van trainers met een TINK-licentie

Kosten

De TINK-training kost € 650, - per persoon. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden. 

Wil je als organisatie zelf intern de TINK-training verzorgen, kijk dan bij interne TINK-trainersopleiding.

Meer weten?