Algemene informatie over TINK

Algemene informatie over TINK

TINK werkt!

Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat door TINK zowel de pedagogische interactievaardigheden als de educatieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren. En juist die vaardigheden kunnen een boost gebruiken omdat ze zo belangrijk zijn voor de brede ontwikkeling van het kind. Lees hier meer over het onderzoek naar TINK

 

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen voor een belangrijk deel bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. Je krijgt bij TINK feedback op de manier waarop je de 6 interactievaardigheden nu inzet en je leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak. Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers. Of download de folder van TINK.

 

Twee subsidiemogelijkheden

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor het volgen van TINK training. U kunt subsidie aanvragen voor pm'ers of voor stafmedewerkers/ bemiddelingsmedewerkers. Hieronder leest u over deze twee mogelijkheden. 

 

Subsidie voor het inhuren van een externe trainer

Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot TINK-trainer. Je selecteert zelf een trainer op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De pm'ers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.  
Deelname van pm'ers aan de TINK-training met externe trainer worden vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is €650,- per pm'er beschikbaar. Dit onderdeel van de subsidieregeling is helaas niet beschikbaar voor gastouders. De gastoudersector kan wel bemiddelingsmedewerkers laten opleiden tot TINK trainer. Zie hieronder. 

 

Subsidie voor de interne TINK-trainersopleiding

Het is ook mogelijk om stafmedewerkers en managers van kindcentra én bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus op te leiden tot TINK-trainer. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar binnen de regeling. Als je hiervoor kiest word je ´interne trainer´ en geef je de TINK-training aan je eigen collega´s (pm'ers of gastouders). Voor de opleiding tot interne trainer is €2.000,- per trainer beschikbaar binnen de subsidieregeling. De subsidie moet ook weer aangevraagd worden door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW. De pm'ers die getraind worden door een interne trainer ontvangen hiervoor geen subsidie.

Meld je hier aan voor de interne TINK-trainersopleiding. Per training hebben we op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar. U krijgt van ons bericht indien u definitief geplaatst bent.

 

Vind uw externe TINK-trainer

TINK ontwikkelaars Sardes, EN en ITTA hebben ongeveer 100 professionele trainers opgeleid tot externe TINK-trainer. Zij hebben een licentie voor het geven van de TINK-training aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Zie hier een overzicht van TINK trainers op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Als een kinderopvangorganisatie de subsidiebeschiking heeft ontvangen, is de volgende stap het benaderen van een externe TINK-trainer, die zij kunnen inhuren om de training te verzorgen.

 

Gastouders en TINK

De subsidieregeling geeft de gastouderbranche de mogelijkheid om bemiddelingsmedewerkers op te leiden tot interne TINK-trainer, hiervoor is €2.000,- subsidie beschikbaar. Gastouders kunnen helaas geen aanspraak maken op de individuele subsidie om een externe trainer in te huren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en veelgestelde vragen over het aanvragen van de subsidie vindt u hier. Wilt u meer weten? Mail dan naar tink@sardes.nl.

Meer weten?