Leidinggevende in de kinderopvang

Leidinggevende in de kinderopvang

NIEUW: Post-bachelor opleiding Leidinggevende in de kinderopvang

 

Met deze opleiding ontwikkelen leidinggevenden in de kinderopvang zich tot pedagogisch leiders die kunnen sturen op integrale team- en organisatieontwikkeling.
De opleiding is uniek in Nederland en biedt een biedt een stevige basis voor leiderschap in de kinderopvang. In de opleiding staan de volgende leiderschapscompetenties centraal:

  • Creëren van een gezamenlijke visie en richting
  • Analyseren en probleemoplossen
  • Realiseren van een coherente organisatie
  • Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
  • Strategisch omgaan met de omgeving

Deze competenties zijn een must in de dynamische wereld van de kinderopvangsector, waar de druk op kwaliteit en ondernemerschap toeneemt door: de invoering van het IKK, de ontwikkeling om samenwerking te zoeken met het onderwijs en een kritische klantgroep. Daarnaast is er veel aandacht voor ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en een onderzoekende houding. Met de Post-bachelor Opleiding Leidinggevende in de kinderopvang bent u voorbereid om onder druk kwaliteit te leveren.

Startdatum: september 2020 (precieze datum wordt binnenkort bekend gemaakt)

De opleiding is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen NSO-CNA en Sardes, die in deze opleiding hun kennis over leiderschapsontwikkeling en de kinderopvangsector hebben gebundeld. De opleiding start in januari 2020, heeft 18 bijeenkomsten en een doorlooptijd van een jaar. De opleidingsdata worden kort na de zomer bekend gemaakt.

Meer informatie vindt u op de website van NSO-NCA.