Kenniscentrum Kindcentra

Het Kenniscentrum Kindcentra bundelt kennis en ervaring bij het ontwikkelen van (integrale) kindcentra. We brengen instrumenten, formats of praktijkbeschrijvingen bijeen, zodat anderen daar baat bij hebben.

Het kindcentrum is een voorziening die in ieder geval onderwijs en kinderopvang op een locatie bijeenbrengt. Werkend van uit één visie met één team, biedt het kindcentrum een eigentijds voorziening die past bij de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit het Kenniscentrum Kindcentra ondersteunt Sardes gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bij de ontwikkeling naar kindcentra.
Thema’s kunnen zijn:
• Het proces en de fases van het proces
• Draagvlak en teamvorming
• Juridische en bestuurlijke vraagstukken
• Organisatie en personele ontwikkeling
• Ontwikkeling doorgaande lijn
• Professionele ontwikkeling medewerkers
• Leidinggeven aan een kindcentrum
• Planvorming
• Kwaliteit en monitoring

Voor gemeenten ontwikkelen we beleid, voeren we evaluaties uit of zetten een monitor op; schoolbesturen en kinderopvangorganisaties begeleiden we in hun strategisch beleid; en op locatieniveau begeleiden we de ontwikkeling naar een kindcentrum.

 

Meer lezen?

Whitepaper 2: De toekomst van het IKC (Kruiter & Studulski, mei 2019)

Handboek Kindcentra

De gemeente en integrale kindcentra

Ontwikkelinstrument IKC

 

Meer leren?

Sardes biedt verschillende professionaliseringstrajecten op het gebied van het IKC.  Zoals:

  • IKC club
  • De gemeente en het IKC
  • Het IKC in één dag
  • Quickstart IKC

Meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u vinden bij Scholing op deze website.

Meer weten?