Taal de hele dag door - samen verder leren

Een rijk taalaanbod is onmisbaar voor leerlingen. In 2017 organiseerden Sardes en HCO in opdracht van de gemeente Den Haag daarom zes pizzasessies rondom het thema “Taal de hele dag door”. Totaal bezochten 252 onderwijsprofessionals de pizzasessies.

De grote opkomst en het enthousiasme van de deelnemers tijdens de pizzasessies illustreert hoe hard het onderwijsveld aan goed taalonderwijs werkt. Om nog meer te leren van elkaars successen, komt er in 2018 een vervolg: Taal de hele dag door – Samen verder leren.

In 2018 organiseerden HCO en Sardes opnieuw bijeenkomsten waarin goede voorbeelden vanuit Haagse (voor)scholen centraal staan. In iedere bijeenkomst stond een onderzoeksvraag over taaldidactiek centraal, waarmee we met de deelnemers op zoek gingen naar wat werkt in de klas.

 

Opbrengsten 2018

De opbrengsten van de Taal de hele dag door bijeenkomsten worden na afloop van de bijeenkomsten gedeeld via een Padletpagina. U krijgt toegang met het wachtwoord: pizza2018, bekijk de pagina en deel uw eigen kennis en goede voorbeelden online.

Op de Padletpagina zijn de resultaten terug te vinden van de afgelopen Taal de hele dag door-bijeenkomsten:

1. Hoe maak ik van mijn leerlingen enthousiaste lezers?  - 19 april 2018 
2. Hoe werk ik spelenderwijs aan grammatica bij het jonge kind? - 25 april 2018 
3. Een doorlopende lijn van de peuters tot kleuters in de woordenschatdidactiek: hoe ziet dat eruit? - 24 mei 2018 
4. Ik heb enkele anderstalige leerlingen in de klas – wat kan ik voor hen doen om de lessen beter te begrijpen? - 18 juni 2018
5. Mijn anderstalige leerlingen blijven moeite houden met spelling, wat kan ik doen? -  19 september 2018
6. Meer halen uit het prentenboek: hoe stimuleer je verhaalbegrip? -  30 oktober 2018 


 

Opbrengsten 2017

In 2017 zijn van drie succesvolle taalinitiatieven video's gemaakt. 

Taal100
Taal100 is een werkwijze waarmee het schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs onder handen neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Zelfprofessionalisering van leerkrachten is één van de belangrijkste doelen van Taal100. Daar bedoelen we mee dat leerkrachten niet van bovenaf wordt verteld hoe zij hun taalonderwijs moeten verbeteren: zij gaan daar zelf naar op zoek.

Dubbelslag: kansen in de vakles
Dubbelslag verwijst naar de dubbele winst die actieve taalstimulering in een vakles oplevert, namelijk: een hogere leeropbrengst door sterkere instructie en het activeren van het denken van leerlingen; en winst in de taalontwikkeling door taal explicieter in de les te integreren.

 

De Taalkrachtige gymleerkracht
Taal en gym is een kansrijke combinatie. De rijke context van een gymles leent zich namelijk goed voor taalstimulering. Tegelijkertijd verrijk je je gymles door bewust bezig te zijn met taal. Lydia Dijkhuizen is gymleerkracht op de Jan Ligthartschool en laat in de video zien hoe zij met taal haar gymles versterkt.

Meer lezen over de opbrengsten van 2017, inclusief de handleidingen met kijkvragen en lestips, klik hier

.

Meer informatie

Voor inhoudelijke of praktische vragen kunt u terecht bij:

Meer weten?