Vluchtelingenpeuters en hun ouders

Er is in het afgelopen jaar zeer terecht aandacht gevraagd voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. De voorschoolse periode is wat minder in de spotlight geweest, maar minstens zo belangrijk. Vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, hebben de handen ineen geslagen. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders (zowel met als zonder status).

 

Educatieve opvang

Voor vluchtelingenpeuters is het belangrijk zo snel mogelijk deel van de samenleving te worden. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Uit landelijke peilingen blijkt dat zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties worstelen met adequate educatieve opvang voor vluchtelingenpeuters met en zonder status. Het gaat om financiële en organisatorische kwesties, maar ook om inhoudelijke vragen over deze groep peuters en hun ouders.

 

Ouders zijn onmisbaar

Ouders zijn onmisbaar bij een optimale ontwikkeling van vluchtelingenpeuters. Om veiligheid en stabiliteit ook in de thuisomgeving te bevorderen, is het betrekken en ondersteunen van ouders een belangrijk aandachtspunt. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan activiteiten van de kinderopvang, dat zij informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind of dat zij worden doorverwezen naar opvoedondersteuning.

 

Ondersteuningstraject

Om gemeenten, kinderopvang, politiek en landelijke maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor een goede start van vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland, is een ondersteuningstraject opgezet. De komende twee jaar voeren we de volgende activiteiten uit:

  • Kennisplatform met relevante partners om uit wisselen, af te stemmen en te delen
  • Samenstellen informatiebrochures en handreikingen
  • Inventariseren aanpakken en methodieken
  • Regionale kenniskringen gemeenten
  • Bijeenkomsten en trainingen kinderopvang
  • Pilots ouderbetrokkenheid in de kinderopvang
  • Helpdesk

Voor meer informatie: vluchtelingenpeuters@sardes.nl

 

 

 

 

Kernwoorden: asielzoekerspeuters