Mannen en opvoeding

Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Dat gaat meestal niet bewust. Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders die door instanties als eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding van jonge kinderen worden gezien. Veel vaders voelen zich daardoor niet gelijkwaardig behandeld. Daarom heeft Sardes aan een grootschalig project gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden, enzovoort. Het project werd gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het Ministerie van OCW.

Om organisaties bewust te maken van de rol van de vader hebben we een handreiking gemaakt. Hij bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden.

Download hier de webversie.
Download hier de printversie.

 

 

Platform Zorgend Ouderschap

Om de rol van alle opvoeders te versterken hebben we het Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Hieraan nemen vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar deel. Samen met het Platform initiëren we activiteiten die bijdragen aan het betrekken van de hele omgeving van een kind.

Meedoen? Dat kan door een mail te sturen aan Karin Hoogeveen.

Het ZO! magazine verschijnt vier keer:

ZO! magazine nummer 4 - december 2017

ZO! magazine nummer 3 - september 2017

ZO! magazine nummer 2 - juni 2017

ZO! magazine nummer 1 - maart 2017

 

Meer lezen

Artikel in Vakblad Vroeg (juni 2018): Vaderbetrokkenheid schiet te kort in zorg, opvang en onderwijs 

 

Meer weten?