Advies

Sardes begeleidt gemeenten, (school)besturen, scholen en instellingen bij beleidsontwikkeling, visievorming, planvorming en evaluatie. Dit doen we bij thema's zoals brede schoolontwikkeling, harmonisatie en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Daarnaast biedt Sardes strategisch advies aan schoolbestuurders. Wij staan u graag bij om de focus op onderwijsresultaten en financiële kaders te verbreden door het anticiperen op/meenemen van ontwikkelingen zoals krimp, radicalisering in de samenleving en nieuwe regelgeving. In een interactief proces tussen Sardes en bestuurders zorgen we gezamenlijk voor een brede benadering van uw strategieontwikkeling. Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig. Deze werkwijze van Sardes helpt schoolbestuurders hun rol als toekomststrateeg te pakken.

Onderzoek en advies gaan meestal samen, omdat ons advies graag onderbouwen met uitkomsten van wetenschappelijk of toegepast onderzoek. De samenhang tussen wetenschap, beleid en praktijk is de basis van onze inzet. 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes