Taaleis 3F

"Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

 

Taaleis 3F in gemeenten en kinderopvang

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis 3F mondelinge vaardigheden.  Wij kunnen als Sardes kinderopvangorganisaties ondersteunen bij de implementatie van deze kwaliteitseis. Ook heeft Sardes veel expertise in huis over een taalrijke kinderopvang. Wij bieden echter geen taaltraining 3F aan.

Heeft een vraag over een taaltraining op 3F? U kunt het best contact opnemen met een taalaanbieder in uw regio, met Mister Dutch of met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Heeft u vraag over de toetsing, bijvoorbeeld over vrijstelling? Sardes kan hier geen uitsluitsel over geven. Neem voor meer informatie contact op met de Brancheorganisatie Kinderopvang.

  

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners. Sardes levert een adviseur ter ondersteuning van het projectteam Tel mee met Taal.

 

Meer lezen?

Artikel Taaleis 3F: de potentiële meerwaarde (Management Kinderopvang nr 2, maart 2019) door Jan Maarse en Tessa van Velzen 

Sardes Special nr 18 - Taal in authentieke contexten

Serie brochures Meer (voor)lezen, beter in taal