21ste-eeuwse vaardigheden

De wereld verandert in rap tempo en het onderwijs kan kinderen helpen bij een goede voorbereiding op die dynamische samenleving. Belangrijke vaardigheden in de 21ste eeuw zijn: ICT en mediawijsheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen, samenwerken, creativiteit en zelfsturing. Van het onderwijs wordt gevraagd om een omgeving te creëren waarin kinderen creativiteit en ondernemingszin kunnen ontwikkelen. We zijn immers onderweg van een kenniseconomie naar een innovatie-economie, waar het hebben van goede ideeën belangrijk is. Dit vraagt ook andere vaardigheden en competenties van leerkrachten.

Sardes wil een brug slaan tussen deze niveaus, tussen de wetenschap en de praktijk en tussen het beleid en de praktijk. We benutten actuele kennis over leren en onderwijzen en verbinden deze kennis aan de praktijk. We hebben het dan niet alleen over didactiek, maar ook over competenties van docenten, over de wijze waarop mensen leren in de 21ste eeuw en over de organisatie van het onderwijs.

 

Onze diensten

Onderzoek en advies: Sardes ondersteunt besturen en scholen bij het ontwikkelen van schoolbeleid en een rijke onderwijspraktijk voor 21ste-eeuwse vaardigheden. We combineren daarbij onderzoek (in de school) en begeleiding.

Scholing: we bieden workshops en scholing aan op maat.

Landelijke gedachtenvorming: Sardes is actief betrokken bij de landelijke gedachtenvorming en discussies over 21ste-eeuwse vaardigheden de vraag welke rol ze zouden moeten spelen in het Nederlandse onderwijs en organiseerde hierover twee expertmeetings.

 

Onze projecten

Advisering schoolbestuur: Sardes ondersteunt schoolbesturen bij het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dat doen we door te werken met onderzoek in de school: leerkrachten onderzoeken zelf wat de nieuwe vaardigheden voor hen betekenen in de eigen lespraktijk.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 16: Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden