21ste-eeuwse vaardigheden

De wereld verandert in rap tempo en het onderwijs kan kinderen helpen bij een goede voorbereiding op die dynamische samenleving. Van het onderwijs wordt gevraagd om een omgeving te creëren waarin kinderen creativiteit en ondernemingszin kunnen ontwikkelen. We zijn immers onderweg van een kenniseconomie naar een innovatie-economie, waar het hebben van goede ideeën belangrijk is.

Het voortgezet onderwijs speelt daar al op in, met onderscheidende onderwijsmodellen, zoals Technasium of Entreprenasium. Basisvakken als Nederlands en wiskunde blijven belangrijk, maar het gaat ook om het gebruik van moderne media (mediawijsheid en ICT), samenwerken, kritisch denken of probleemoplossend vermogen. In het voortgezet onderwijs gaan we steeds meer op zoek naar de drijvende kracht van de leerling zelf, waarbij de leerling de ruimte krijgt om met flexibele leerroutes zelf meer vorm te geven aan hun onderwijs. We zijn op zoek naar onderwijsconcepten waarin leerlingen meer betrokkenheid, verbinding en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen, voor zichzelf, hun leren en hun omgeving. Nieuwe vaardigheden vragen zowel van leerlingen als van docenten andere competenties.

 

Onze diensten

Onderzoek en advies: Sardes ondersteunt besturen en scholen bij het ontwikkelen van schoolbeleid en een rijke onderwijspraktijk voor 21ste-eeuwse vaardigheden. We combineren daarbij onderzoek (in de school) en begeleiding.

Scholing: Sardes biedt workshops en scholing aan op maat.

Landelijke gedachtenvorming: Sardes is actief betrokken bij de landelijke gedachtenvorming en discussies over 21ste-eeuwse vaardigheden de vraag welke rol ze zouden moeten spelen in het Nederlandse onderwijs en organiseerde hierover twee expertmeetings.


Onze projecten

Advisering schoolbestuur: Sardes ondersteunt schoolbesturen bij het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dat doen we door te werken met onderzoek in de school: leerkrachten onderzoeken zelf wat de nieuwe vaardigheden voor hen betekenen in de eigen lespraktijk.


Meer lezen?

Sardes Special nr 16 Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden