Onze visie en missie

Visie

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding.  Wij brengen wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert landelijke educatieve vernieuwingsprogramma's. Als netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties die aanvullende diensten leveren. In het dynamische werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.

De komende jaren investeren wij in inhoudelijke speerpunten zoals: Expertisepunt Versterk het Jonge Kind, Ontwikkelingen en implementatie Passend onderwijs, IKC-ontwikkelingen, Ontwikkelingen Jeugdzorg in relatie met het onderwijs, Strategisch consultancy, Leven Lang Leren binnen de kinderopvang en ondersteuning bij Taalontwikkeling.

 

Missie

Sardes is een kennisinstituut op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij doen onderzoek, begeleiden innovatieprocessen en coördineren landelijke educatieve vernieuwingsprogramma's. Door wetenschap, beleid en praktijk te verbinden, komen wij samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

 

Erkende kwaliteit bij Sardes