Taal

Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien, in samenwerking met de bibliotheek, aan een doorgaande lijn in leesplezier.

 

Diensten

Wij helpen scholen, besturen en gemeenten om taalstimulering binnen en buiten de school vorm te geven. Dit varieert van het versterken van de didactische vaardigheden van leerkrachten tot het inrichten van taalarrangementen in de verlengde leertijd (zoals zomerscholen), het realiseren van een schoolbrede aanpak voor bijvoorbeeld leesbevordering en het creëren van een rijke taalomgeving. Wij scholen en coachen (vak)leerkrachten en taalcoördinatoren, ontwikkelen materialen en doen onderzoek. In onze projecten werken wij samen met organisaties zoals het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (met de CED-groep en Universiteit Leiden), Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en de VoorleesExpress.

 

Projecten

Taal100 is een aanpak om met het hele schoolteam te werken aan didactische vaardigheden. Kenmerkend voor Taal100 is dat het team leert om zichzelf te professionaliseren. Lees meer

De Taal-APK is een audit waarin experts van Sardes binnen een dag een dwarsdoorsnede van het taalonderwijs maken. De school krijgt direct praktische tips en suggesties.

In opdracht van de Bibliotheek op school heeft Sardes diverse projecten uitgevoerd, waaronder de ontwikkeling van de monitor de Bibliotheek op school, het uitvoeren van analyses op monitorgegevens en het stimuleren van excellente praktijk in de samenwerking tussen scholen en bibliotheken.

Verlengde leertijd: Sardes begeleidt ontwikkelprojecten in de verlengde leertijd zoals: zomerschool (Taalfabriek), Brede School Academie (Utrecht, Zaanstad en Tiel) en de Taalkrachtige gymleerkracht (Den Haag).

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Artikel De taalkrachtige gymleerkracht

Liz Huisman, stagiaire bij Sardes, deed een literatuuronderzoek naar mogelijkheden voor meer activerend, modern en geïntegreerd schrijfonderwijs. Haar literatuuronderzoek heeft geresulteerd in tien didactische richtlijnen die gebruikt kunnen worden in de praktijk. Sardes gebruikt de mooie input van Liz voor nieuwe modules van Taal100. Kijk hier voor meer informatie over Taal100.