TINK

Training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (onderdeel van subsidieregeling SZW)

 

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.

Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers. Of download de folder van TINK.

Het derde tijdvak om subsidie te vragen voor TINK in 2017 is gestart op 2 januari 2017 om 9.00. De houder van een kindercentrum of gastouderbureau kan subsidie aanvragen via het Agentschap SZW: hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling en een link naar het subsidieportaal. Op het subsidieformulier van SZW geeft u aan dat u kiest voor de TINK-training. U vult ook in of u subsidie aanvraagt voor pm'ers, of voor stafmedewerkers/ bemiddelingsmedewerkers. Hieronder leest u over deze twee mogelijkheden.

Let op: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken, vanaf de datum van beschikking (in 2015 en 2016 was dit nog 50 weken). Deze periode staat op de beschikking vermeld.

 

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen?

Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot TINK-trainer. Je selecteert zelf een trainer op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De pm'ers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.  
Deelname van pm'ers aan de TINK-training met externe trainer worden vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is €650,- per pm'er beschikbaar.

 

Interne TINK-trainersopleiding

Het is ook mogelijk om stafmedewerkers en managers van kindcentra én bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus op te leiden tot TINK-trainer. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar binnen de regeling. Als je hiervoor kiest word je ´interne trainer´ en geef je de TINK-training aan je eigen collega´s (pm'ers of gastouders). Voor de opleiding tot interne trainer is €2.000,- per trainer beschikbaar binnen de subsidieregeling. De subsidie moet ook weer aangevraagd worden door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZWHet derde tijdvak om subsidie te vragen voor TINK in 2017 is gestart op 2 januari 2017 om 9.00. De pm'ers die getraind worden door een interne trainer ontvangen hiervoor geen subsidie.

Meld je hier aan voor de interne TINK-trainersopleiding. Per training hebben we op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar. U krijgt van ons bericht indien u definitief geplaatst bent.

 

Externe TINK-trainers

We hebben een netwerk van ongeveer 100 externe trainers die een licentie hebben om de TINK-training aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te mogen verzorgen. Met deze licentie is het niet mogelijk om de training aan te bieden aan gastouders, conform de eisen in de subsidieregeling.

 

Gastouders en TINK

De subsidieregeling geeft de gastouderbranche de mogelijkheid om bemiddelingsmedewerkers op te leiden tot interne TINK-trainer, hiervoor is €2.000,- subsidie beschikbaar. Gastouders kunnen helaas geen aanspraak maken op de individuele subsidie (van €650,- per persoon) om een externe trainer in te huren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en veelgestelde vragen over het aanvragen van de subsidie vindt u hier. Wilt u meer weten? Mail dan naar tink@sardes.nl.