Mentoring

Een mentor kan de kansen op schoolsucces vergroten. Een steuntje in de rug om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, om leerlingen beter toe te leiden naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, of loopbaanbegeleiding te bieden.

Sommige leerlingen hebben tijdens hun schoolloopbaan een steuntje in de rug nodig. Iemand die hen op basis van eigen kennis en ervaring persoonlijk begeleidt en aandacht geeft: een mentor. Niet iedere
leerling heeft iemand in zijn of haar eigen omgeving die de rol van mentor op zich neemt. Toch kan een mentor een groot verschil maken in het succes op school.

Mentoring is een thema dat al jaren de aandacht heeft van Sardes. We zijn actief op veel terreinen:
* coördinatie van het landelijke Kennispunt Mentoring
* ontwikkelen van programma's en handreikingen (bijvoorbeeld Leerlingen Ondersteunen Leerlingen
   en het Landelijk ondersteuningsprogramma mentoring)
* uitvoeren van evaluatieonderzoeken
* begeleiden van de opzet en invoering van nieuwe mentoringprogramma's (in opdracht van gemeenten,
   scholen of lokale instellingen)
* ondersteunen van bestaande mentoringprojecten. We verzorgen bijvoorbeeld trainingen voor
   mentoren of coachingsprogramma's voor projectleiders van mentoringprogramma's.

 

Een definitie van mentoring vindt u onder de knop Wat is mentoring. Onder de knop Mentoring en Kwaliteit vindt u informatie over hoe de uiteindelijke kwaliteit en effectiviteit van mentoringprojecten en
mentoringprogramma's te verhogen is.

 

Experts in dit thema