Schakelklassen en kopklassen

In de schakelklas of kopklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs.

Schakelklassen

Schakelklassen zijn een speerpunt in het onderwijsachterstandenbeleid (beleidsachtergrond schakelklassen). In de schakelklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs. Het is de bedoeling dat ze na dat jaar voldoende hebben bijgeleerd om op hun eigen niveau deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Schakelklassen kennen drie varianten: voltijds, deeltijd of een verlengde schooldag. We vinden ze in alle groepen van het basisonderwijs. Landelijk effectonderzoek  gaf positieve resultaten te zien.

 

Kopklassen

Een kopklas is een extra jaar basisonderwijs na groep 8. Deze is bestemd voor (allochtone) leerlingen die door taalachterstand onder hun niveau presteren. In dat jaar krijgen zij intensief taalonderwijs, zodat zij een betere start hebben in vmbo-t, havo en vwo.

 

Producten en diensten

Sardes is al meer dan tien jaar nauw betrokken bij schakelklassen en kopklassen. Jarenlang begeleidden we in opdracht van het ministerie van OCW de ontwikkeling en implementatie van schakelklassen in heel Nederland. Ook daarna hebben we door middel van een speciale website, landelijke kenniskringen en publicaties expertise verspreid en ervaringen gedeeld. Zo hebben we een voorbeeldbegroting voor de verschillende varianten gemaakt. Ook is een profiel voor de schakelklasleerkracht opgesteld..

In de afgelopen jaren zijn de schakelklassen een vast onderdeel geworden van scholen. Omdat de huidige periode voor het onderwijsachterstandenbeleid afloopt, willen gemeenten en schoolbesturen weten wat de investeringen in schakelklassen opleveren. Sardes voert daarom onderzoek uit en geeft advies over de effectiviteit en kwaliteit van de schakelklassen.

- evaluatie en monitoring van schakelklassen

- Taal-"APK" voor de kwaliteit van schakelklassen

- organiseren van scholingstrajecten voor teams/individuele leerkrachten

- begeleiden en coachen van individuele leerkrachten

 

 

 

Experts in dit thema