Pedagogisch-Educatief HandelingsOnderzoek (PEHO) in de kinderopvang

26 april 2018

De kinderopvang kan een grote(re) bijdrage leveren aan de brede ontwikkelingsstimulering en talentontwikkeling van (jonge) kinderen, mits de pedagogisch-educatieve kwaliteit op orde is.

Met deze bijeenkomst wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de transformatie van arbeidsmarktinstrument naar ontwikkelingsinstrument (kinderopvang als volwaardig pedagogisch-educatieve voorziening). Verder willen we met deze bijeenkomst bijdragen aan het hbo werk- en denkniveau van de kinderopvangsector (professionele beroepsstandaard). Bovendien geeft deze bijeenkomst voeding voor de inhoudelijke vormgeving van permanente educatie / duurzame professionalisering in de lerende (kinderopvang)organisatie. Tot slot willen we de liefde en het enthousiasme voor PEHO aanwakkeren, want doen van PEHO is spannend, interessant en leuk tegelijk.

Meer informatie en aanmelding