Alle onderwijsmodellen in één dag

05 april 2018

Deze dag is een vernieuwde versie van de dag die we in 2014, 2015 en 2016 al aanboden. Nieuwe modellen worden iedere keer toegevoegd. Vooraf krijgt u een bundel (reader) met een overzicht van alle modellen. Op de dag zelf gaan we dieper in op enkele van de meest onderscheidende modellen en leggen we verbanden. We onderscheiden de volgende hoofdstromingen:
• Modellen gebaseerd op een eigen mensvisie
• Modellen vanuit didactische werkwijzen
• Modellen met andere dagindeling of leertijdverlenging
• Organisatorische modellen
• Internationale voorbeelden
 
Overzicht, uitleg, discussie en uitwisseling wisselen elkaar deze dag af.
Inleiders zijn Irma Miedema en Frank Studulski.

Meer informatie en aanmelding