Schooloverstijgend leren: Leren van andermans leerproces

30 januari 2018

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met het gedachtegoed van Interschool Collaborative Learning aan de hand van theorie en praktijkvorming en krijgt een beeld van de manieren waarop dit in uw praktijk is toe te passen.

Veel scholen houden zich bezig met de vraag hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot professioneel lerende organisaties. De sleutel hierbij is samenwerking. Samenwerking tussen leerkrachten als een professioneel team en samenwerking tussen scholen. De gemeente New York heeft een unieke aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd gericht op onderlinge uitwisseling van scholen en samen leren: ‘interschool collaborative learning’ (ICL). Deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak oogst veel succes, onder andere op het gebied van het verbeteren van leerlingresultaten. De aanpak van New York is misschien niet letterlijk te vertalen naar Nederland, maar inspireert wel.

Sardes en Interventures stellen de vraag: Wat kunnen Nederlandse scholen leren van de aanpak in New York? Welke rol kunnen gemeentes en schoolbesturen spelen om deze samenwerkingsaanpak te ondersteunen? En hoe ziet zo’n schooloverstijgend leertraject er dan uit?

Is uw interesse gewekt? Meld u dan aan en doe mee.

 

Voor wie?

Schoolbestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers (po, vo, s(b)o, mbo), wethouders en gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden.

 

Door wie?

Sardes heeft de aanpak van Interschool Collaborative Learning vanuit New York naar Nederland gehaald en werkt voor deze sessie samen met Interventures, een adviesbureau voor interventies in veranderprocessen.  

Meer informatie en aanmelding