Symposium Kansen bieden in plaats van uitsluiten

18 mei 2017

Gelijke kansenbeleid is bestemd voor kinderen en jongeren die van huis uit minder kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen in de kinderopanag en het onderwijs extra aandacht via het gelijke kansenbeleid. Hoe krijgt dit vorm en – belangrijker nog - wat leveren de inspanningen op? We discussiëren hierover met beleidsmakers, wetenschappers en praktijkdeskundigen.

Dit minisymposium schetst vanuit verschillende perspectieven het belang van het bieden van gelijke kansen. Deskundigen uit praktijk, beleid en wetenschap gaan met elkaar en met u in gesprek over de beste aanpak en de effecten van het bieden van extra kansen voor kinderen met minder gunstige thuisomstandigheden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.