Welke kansen en uitdagingen biedt de toekomst voor het primair onderwijs?

14 juni 2018

Anno 2018 zijn flexibilisering en personalisering kernwoorden. De beweging van internationalisering en individualisering intensiveert. Onze hoogwaardige kenniseconomie ontwikkelt zich steeds meer tot een innovatie-economie. Moet de school daar wat mee? Wij denken van wel.

 

Landelijke conferentie primair onderwijs

Wilt u nog meer weten over dit thema? Op 10 oktober 2018 organiseert Sardes de conferentie Verbind de school met de toekomst. Zowel in de Special als tijdens de conferentie draait het om dezelfde vraag: welke kansen en uitdagingen biedt de toekomst voor het primair onderwijs? 

 

De nieuwe Sardes Special 'Scholen in verandering'

Binnenkort verschijnt de nieuwe Sardes Special Scholen in verandering - de toekomst als inspiratie. Deze publicatie schetst een beeld van de veranderingen en ontwikkelingen die in 2018 gaande zijn in het primair onderwijs in Nederland. Het geeft een aanzet om na te denken over innovatie. Over de vraag welke veranderingen en vernieuwingen wenselijk zijn in het primair onderwijs. En hoe je deze realiseert in de scholen van het eigen bestuur of in de eigen school. Door ervaringen uit de praktijk en inzichten uit de wetenschap te beschrijven en te verbinden, hoopt deze Sardes Special daar aan bij te dragen. 

 

Nieuwsflits

Binnenkort verschijnt een nieuwsflits over de nieuwe Sardes Special. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mail (o.v.v. Nieuwsflits Sardes Special, uw naam, de naam van de school en uw mailadres).