Extra nieuwsbrief over strategiebepaling in het onderwijs

19 april 2017

Al 25 jaar maakt Sardes zich sterk voor betere ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Dit doen wij veelal door ondersteuning van de professionals die dat mogelijk maken. Minder bekend is dat wij ons ook inzetten als partner van schoolbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid. 

Juist in deze tijd van snelle veranderingen is het belangrijk dat de onderwijsbestuurder de strategische koers uitzet op basis van feitenkennis. Daarom geven wij dit jaar extra aandacht aan strategiebepaling in het onderwijs. Zo kunt u in het najaar een Sardes Special en een bijeenkomst verwachten over dit thema. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Volgende keer in de thema-mail: Strategisch omgaan met krimp
Verschillende delen van het land hebben te maken met bevolkingskrimp. Als scholen hier niet op anticiperen, leidt dit tot dalende leerlingenaantallen met mogelijk sluiting tot gevolg. Krimp kan echter ook een kans zijn om samenwerkingen aan te gaan, het onderwijs te innoveren of andere strategische keuzes te maken om uw school sterker te positioneren. Over twee weken verschijnt de volgende thema-mail, die hier op in gaat. Heeft u zich al aangemeld? Aanmelden