Overdracht is nog geen overgang

11 april 2017

Met het invullen van een overdrachtsformulier is de doorgaande lijn van voorschool naar school nog niet gegarandeerd. Sardes en Regioplan onderzochten hoe dan wel en zagen in de praktijk goede voorbeelden.

IJsbrand Jepma, namens Sardes betrokken bij het onderzoek ‘Condities voor kwaliteit in kindvriendelijke overgang'  ziet in Nederland een wettelijke leemte als het gaat om de overgang van voorschool naar school. Bij de Onderwijsinspectie is de overdracht wel een onderdeel uit het inspectiekader. Maar bij de GGD die de kinderopvang en peuterspeelzalen controleert is het braakliggend terrein.

IJsbrand Jepma legt in tijdschrift Management Kinderopvang meer uit over het onderzoek. U kunt het artikel downloaden via deze link.  

 

Meer lezen

Samenvatting artikel 'Overdracht is nog geen overgang' op Kinderopvangtotaal

 

*Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Kinderopvang 2017, nr. 2, http://www.kinderopvangtotaal.nl