TINK-training voor pedagogisch medewerkers

TINK-training voor pedagogisch medewerkers

 

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren cursisten hun taal- en interactievaardigheden. De TINK-training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tussendoor voer je praktijkopdrachten uit en heb je besprekingen in je team (in werktijd, op de werkvloer).

Met TINK verbeter je:
- je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
- je eigen taalvaardigheid
- leren op de werkvloer van/met elkaar

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:
- actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
- kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
- en videocoaching.

 

Resultaat van TINK

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In je teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

De cursist kan:
- de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen
- tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's
- de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren

 

Tijdsinvestering

  • 8 bijeenkomsten x 3,5 uur = 28 uur (35 %)
  • 7 praktijkopdrachten x 4 uur = 28 uur (35 %) (deels in werktijd)
  • 8 teambijeenkomsten x 2 = 16 uur (20 %) (deels in werktijd)
  • Lezen reader = 4 uur (5%)
  • Afsluitende praktijkopdracht = 4 uur (5%)
    Totaal: 80 uur.

 

Aanmelden voor cursisten

Bent u pedagogisch medewerker en heeft u interesse in de training? Hier vindt u een lijst van trainers met een TINK-licentie

 

Kosten

De TINK-training kost € 650, - per persoon. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden. Een kinderopvangorganisatie kan voor de eigen medewerkers die de training volgen dit bedrag voor 100% vergoed krijgen. De houder van een kindercentrum of gastouderbureau kan de training helemaal vergoed krijgen. U kunt hiervoor subsidie aanvragen via het Agentschap SZW (hier vindt u informatie over de regeling en een link naar het Subsidieportaal). Voor 2017 is het helaas niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Let op: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken, vanaf de datum van beschikking. Deze periode staat op de beschikking vermeld. 

Wil je als organisatie zelf intern de TINK-training verzorgen, kijk dan bij interne TINK-trainersopleiding.

Meer weten?