Algemene informatie over TINK

Algemene informatie over TINK

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.
Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers. Of download de folder van TINK.

 

Subsidiemogelijkheden

LET OP: Het subsidieplafond  voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is het digitale aanvraagportaal voor deze subsidieregeling op het Agentschap SZW gesloten. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen voor dit aanvraagtijdvak.

In beginsel kent de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang vier aanvraagtijdvakken. Het is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te besluiten over de start van een volgende vierde aanvraagtijdvak (2018) van deze subsidieregeling.

Op het subsidieformulier van SZW geeft u aan dat u kiest voor de TINK-training. U vult ook in of u subsidie aanvraagt voor pm'ers, of voor stafmedewerkers/ bemiddelingsmedewerkers. Hieronder leest u over deze twee mogelijkheden.

LET OP: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken, vanaf de datum van beschikking (in 2015 en 2016 was dit nog 50 weken). Deze periode staat op de beschikking vermeld.

 

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen?

Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot TINK-trainer. Je selecteert zelf een trainer op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De pm'ers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.  
Deelname van pm'ers aan de TINK-training met externe trainer worden vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is €650,- per pm'er beschikbaar.

 

Interne TINK-trainersopleiding

Het is ook mogelijk om stafmedewerkers en managers van kindcentra én bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus op te leiden tot TINK-trainer. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar binnen de regeling. Als je hiervoor kiest word je ´interne trainer´ en geef je de TINK-training aan je eigen collega´s (pm'ers of gastouders). Voor de opleiding tot interne trainer is €2.000,- per trainer beschikbaar binnen de subsidieregeling. De subsidie moet ook weer aangevraagd worden door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW

LET OP: Het subsidieplafond  voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is het digitale aanvraagportaal voor deze subsidieregeling op het Agentschap SZW gesloten. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen voor dit aanvraagtijdvak.

De pm'ers die getraind worden door een interne trainer ontvangen hiervoor geen subsidie.

Meld je hier aan voor de interne TINK-trainersopleiding. Per training hebben we op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar. U krijgt van ons bericht indien u definitief geplaatst bent.

 

Externe TINK-trainers

Sardes, EN en ITTA hebben ongeveer 100 professionele trainers opgeleid tot externe TINK-trainer. Zij hebben een licentie voor het geven van de TINK-training aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als een kinderopvangorganisatie de subsidiebeschiking heeft ontvangen, is de volgende stap het benaderen van een externe TINK-trainer, die zij kunnen inhuren om de training te verzorgen.

Met deze licentie mogen de externe TINK-trainers overigens geen training aanbieden aan gastouders, conform de eisen in de subsidieregeling. Aangezien wij het maximum aantal trainers hebben bereikt is inschrijving voor de externe TINK-trainersopleiding gesloten.

 

Gastouders en TINK

De subsidieregeling geeft de gastouderbranche de mogelijkheid om bemiddelingsmedewerkers op te leiden tot interne TINK-trainer, hiervoor is €2.000,- subsidie beschikbaar. Gastouders kunnen helaas geen aanspraak maken op de individuele subsidie (van €650,- per persoon) om een externe trainer in te huren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en veelgestelde vragen over het aanvragen van de subsidie vindt u hier. Wilt u meer weten? Mail dan naar tink@sardes.nl.

Meer weten?