Mannen en opvoeding

Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders die door instanties als eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding van jonge kinderen worden aangesproken.

Daarom werkt Sardes aan een grootschalig project ten behoeve van het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden, enzovoort. Het project wordt gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het Ministerie van OCW.


Platform Zorgend Ouderschap

Om de rol van alle opvoeders te versterken hebben we het Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Hieraan nemen vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar deel. Samen met het Platform initiëren we activiteiten die bijdragen aan het betrekken van de hele omgeving van een kind. Deze monden uit in een brede publiekscampagne en het digitale magazine ZO!

Meedoen? Dat kan door een mail te sturen aan Karin Hoogeveen.

Het ZO! magazine verschijnt vier keer:

ZO! magazine nummer 4 - december 2017

ZO! magazine nummer 3 - september 2017

ZO! magazine nummer 2 - juni 2017

ZO! magazine nummer 1 - maart 2017

 


Meer lezen?

Flyer Zorgend Ouderschap

Vragenlijst voor mannelijke opvoeders

Vadercampagne

Uitslag prijsvraag 'Wie snijdt m/v het vlees?'

Sprankelmomenten in de relatie met je kinderen

Sprankelmomenten in de relatie met je kinderen (2)

Onze belangrijke partner is Emancipator

 

 

 

 

Meer weten?