Welkom
bij Sardes

Sardes is specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij begeleiden innovatieprocessen en coördineren landelijke educatieve vernieuwingsprogramma's. Door wetenschap, beleid en praktijk te verbinden, komen wij samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen. 

Wat zoekt u?
Wie zoekt u?

Onze expertise

Onderzoek - Advies - Implementatie

  • taal als basis Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Leidsters en leerkrachten zijn steeds op zoek naar de beste manier om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. Sardes kan daar bij helpen. Wij zetten onderzoeks- resultaten en praktijkkennis om in aanpakken die werken.
  • meer onderwijstijd Vooral kinderen met een taalachter- stand hebben baat bij leertijd- verlenging. Sardes geeft advies en begeleidt bij extra leertijd. Zo hebben wij het concept van de schakelklas en de kopklas landelijk uitgerold. Voor de gemeente Den Haag is het Leerkansenprofiel ontwikkeld en voor Utrecht de Brede School Academie.
  • zorg en ondersteuning Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar wat is het beste onderwijs voor ieder kind? Hoe gebruik je de meerwaarde van samenwerking met jeugd- en gezondheidszorg? Sardes zoekt naar een invulling van passend onderwijs die aansluit bij uw situatie. Ook kunt u met ons advies optimaal werken aan talentontwikkeling.
  • onderwijs en opvoeding Samen met ouders staan scholen voor de taak jongeren voor te bereiden op de maatschappij. Welke keuzes maak je als school? Welke vaardigheden vraagt dat van de leerkracht? Welke plek krijgen mediawijsheid en burgerschap in het curriculum? Hoe zorg je voor educatief partnerschap met ouders? Sardes denkt met u mee.
  • het jonge kind Investeren in jonge kinderen loont. Tenminste: als het leidt tot kwalitatief goede opvang en educatie. Leidsters en leerkrachten vormen hierin de spil. Sardes is expert als het gaat om scholing van personeel dat met jonge kinderen werkt. Ook ondersteunen we gemeenten en instellingen om de kwaliteit te versterken.
  • landelijk en lokaal beleid Hoe schep je heldere kaders om de beste omstandigheden te creeren voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijs, opvoeding en opvang? Sardes brengt samenhang in uw activiteiten. Met onderzoek, scholing, advies en handreikingen. Onze ervaring staat borg voor gedegen onderzoek, advies op maat en implementatie van nieuw beleid.

De Verdieping: hét kenniscentrum van Sardes

Een plek waar iedereen die bijdraagt aan leer- en ontwikkelingskansen van kinderen elkaar ontmoet: dat is De Verdieping!

 

Sardes De Verdieping

Een vergader- en kenniscentrum met inspirerende bijeenkomsten over actuele thema's:


* Opbrengstgericht werken 2.0
* Ouderbeleid
* Interactievaardigheden
* Passend Onderwijs
* 21st Century Skills

 

Kijk voor meer informatie en inschrijven bij de Agenda op de site.

 

U kunt ook zelf een bijeenkomst organiseren op De Verdieping. Download de folder van De Verdieping met informatie over mogelijkheden, beschikbare zalen en kosten. Sardes kijkt er naar uit u te ontmoeten op De Verdieping!

In de spotlights: Utrechtse Brede School Academie

 ‘Op de Bredeschoolacademie (BSA) wordt hard gewerkt. De lat ligt hoog. Ouders staan in de rij om hun kind aan te melden en ieder jaar melden de deelnemers zich weer aan voor het volgende jaar. Het succes heeft alles te maken met de ambitie die de academie uitstraalt.’

 

De Brede School Academie (BSA) in Utrecht laat zien dat die paar extra uren onderwijs het verschil kunnen maken, maar dat de opzet en inhoud van de leertijdverlenging enorm belangrijk is. Kenmerkend voor de BSA zijn de hoge verwachtingen en de strenge selectie van leerlingen. De BSA is een ultiem voorbeeld van het benutten van talent. Gemotiveerde en talentvolle leerlingen krijgen daar de kans zich verder te ontwikkelen. Twee keer per week krijgen zij extra taalonderwijs in uitdagende lessen. Met succes: de leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en scoren hoger op woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. Sardes ontwikkelt het curricullum en traint en coacht leerkrachten die lesgeven op de BSA. Inmiddels is Sardes nauw betrokken bij de uitwerking van BSA-concepten in Amersfoort, Tiel en Zaanstad.

 

Lees ook het artikel over de BSA in de Sardes Special over Leertijdverlenging.

Publicaties