Welkom
bij Sardes

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar brengen en samen met opdrachtgevers komen tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Wat zoekt u?
Wie zoekt u?

Onze expertise

Onderzoek - Advies - Implementatie

  • taal als basis Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Leidsters en leerkrachten zijn steeds op zoek naar de beste manier om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. Sardes kan daar bij helpen. Wij zetten onderzoeks- resultaten en praktijkkennis om in aanpakken die werken.
  • meer onderwijstijd Vooral kinderen met een taalachter- stand hebben baat bij leertijd- verlenging. Sardes geeft advies en begeleidt bij extra leertijd. Zo hebben wij het concept van de schakelklas en de kopklas landelijk uitgerold. Voor de gemeente Den Haag is het Leerkansenprofiel ontwikkeld en voor Utrecht de Brede School Academie.
  • zorg en ondersteuning Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar wat is het beste onderwijs voor ieder kind? Hoe gebruik je de meerwaarde van samenwerking met jeugd- en gezondheidszorg? Sardes zoekt naar een invulling van passend onderwijs die aansluit bij uw situatie. Ook kunt u met ons advies optimaal werken aan talentontwikkeling.
  • onderwijs en opvoeding Samen met ouders staan scholen voor de taak jongeren voor te bereiden op de maatschappij. Welke keuzes maak je als school? Welke vaardigheden vraagt dat van de leerkracht? Welke plek krijgen mediawijsheid en burgerschap in het curriculum? Hoe zorg je voor educatief partnerschap met ouders? Sardes denkt met u mee.
  • het jonge kind Investeren in jonge kinderen loont. Tenminste: als het leidt tot kwalitatief goede opvang en educatie. Leidsters en leerkrachten vormen hierin de spil. Sardes is expert als het gaat om scholing van personeel dat met jonge kinderen werkt. Ook ondersteunen we gemeenten en instellingen om de kwaliteit te versterken.
  • landelijk en lokaal beleid Hoe schep je heldere kaders om de beste omstandigheden te creeren voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijs, opvoeding en opvang? Sardes brengt samenhang in uw activiteiten. Met onderzoek, scholing, advies en handreikingen. Onze ervaring staat borg voor gedegen onderzoek, advies op maat en implementatie van nieuw beleid.

De Verdieping: hét kenniscentrum van Sardes

Een plek waar iedereen die bijdraagt aan leer- en ontwikkelingskansen van kinderen elkaar ontmoet: dat is De Verdieping!

 

Sardes De Verdieping

Een vergader- en kenniscentrum met inspirerende bijeenkomsten over actuele thema's:


* Opbrengstgericht werken 2.0
* Ouderbeleid
* Interactievaardigheden
* Passend Onderwijs
* 21st Century Skills

 

Kijk voor meer informatie en inschrijven bij de Agenda op de site.

 

U kunt ook zelf een bijeenkomst organiseren op De Verdieping. Download de folder van De Verdieping met informatie over mogelijkheden, beschikbare zalen en kosten. Sardes kijkt er naar uit u te ontmoeten op De Verdieping!

In de spotlights: 21st century skills op scholen

Leren komt uit kinderen zelf. Als ik daar de ruimte voor geef stijgen kinderen boven zich zelf uit en merk ik dat me dat zoveel plezier in het werken geeft”, vertelt docent Maarten enthousiast over het 21ste eeuwse vaardigheden project van het INOS schoolbestuur.

 

De INOS scholen in Breda zijn aan het kijken hoe ze kinderen een leeromgeving kunnen aanbieden die kinderen voorbereidt op de toekomst. Het is een onderwerp waar in veel kringen over nagedacht wordt. Hoe kunnen we, wat we 21st century skills noemen, in de huidige schoolsystemen inbrengen? En wat zijn 21st century skills? Creativiteit is een veel genoemde vaardigheid. Maar wat is creativiteit en hoe stimuleer of begeleid je dat? Sardes begeleidt de scholen in dit lerende proces. In een serie van bijeenkomsten gaat Sardes met de scholen in gesprek om de docenten te begeleiden bij het aanscherpen en vastleggen van hun plan. Op deze manier wordt verhelderd hoe de nieuwe vaardigheid wordt verbonden met de leerinhoud, de leerdoelen en de rol van de docent en hoe het proces wordt vastgelegd en onderzocht.

 

Sardes is actief betrokken bij de landelijke gedachtenvorming en discussies over 21st century skills en de vraag welke rol ze zouden moeten spelen in het Nederlandse onderwijs. Daarnaast ondersteunt Sardes besturen en scholen die 21st century skills een plaats willen geven in hun curriculum. Lees meer.

Publicaties